சிறப்புச் செய்திகள்

© 2019 Thiraimix. All rights reserved.
Devi Polimer TV

Devi

An innocent girl child, Laxmi, gets branded as the reincarnation of a goddess. She belongs to a poor family in a drought stricken village and desires rainfall.

Episode

02 Nov
FRI
01 Nov
THU
31 Oct
WED
30 Oct
TUE
29 Oct
MON
26 Oct
FRI
25 Oct
THU
24 Oct
WED
23 Oct
TUE
22 Oct
MON
19 Oct
FRI
18 Oct
THU
17 Oct
WED
16 Oct
TUE
15 Oct
MON
12 Oct
FRI
11 Oct
THU
10 Oct
WED
08 Oct
MON
05 Oct
FRI
04 Oct
THU
03 Oct
WED
02 Oct
TUE
01 Oct
MON
28 Sep
FRI
27 Sep
THU
26 Sep
WED
25 Sep
TUE
24 Sep
MON
21 Sep
FRI
20 Sep
THU
19 Sep
WED
18 Sep
TUE
17 Sep
MON
14 Sep
FRI
13 Sep
THU
12 Sep
WED
11 Sep
TUE
10 Sep
MON
07 Sep
FRI
06 Sep
THU
05 Sep
WED
04 Sep
TUE
03 Sep
MON
30 Aug
THU
29 Aug
WED
28 Aug
TUE
27 Aug
MON
24 Aug
FRI
23 Aug
THU
22 Aug
WED
21 Aug
TUE
20 Aug
MON
17 Aug
FRI
16 Aug
THU
15 Aug
WED
14 Aug
TUE
13 Aug
MON
10 Aug
FRI
09 Aug
THU
08 Aug
WED
07 Aug
TUE
06 Aug
MON
03 Aug
FRI
02 Aug
THU
01 Aug
WED
31 Jul
TUE
30 Jul
MON
27 Jul
FRI
26 Jul
THU
25 Jul
WED
24 Jul
TUE
23 Jul
MON
20 Jul
FRI
19 Jul
THU
18 Jul
WED
17 Jul
TUE
16 Jul
MON
13 Jul
FRI
12 Jul
THU
11 Jul
WED
10 Jul
TUE
09 Jul
MON
05 Jul
THU
04 Jul
WED
03 Jul
TUE
02 Jul
MON
29 Jun
FRI
28 Jun
THU
27 Jun
WED
26 Jun
TUE
25 Jun
MON
22 Jun
FRI
21 Jun
THU
20 Jun
WED
19 Jun
TUE
18 Jun
MON
15 Jun
FRI
14 Jun
THU
13 Jun
WED
12 Jun
TUE
11 Jun
MON
08 Jun
FRI
07 Jun
THU
06 Jun
WED
05 Jun
TUE
04 Jun
MON
01 Jun
FRI
31 May
THU
30 May
WED
29 May
TUE
28 May
MON
25 May
FRI
24 May
THU
23 May
WED
22 May
TUE
21 May
MON
18 May
FRI
17 May
THU
16 May
WED
15 May
TUE
14 May
MON
11 May
FRI
10 May
THU
09 May
WED
08 May
TUE
07 May
MON
04 May
FRI
02 May
WED
01 May
TUE
30 Apr
MON
27 Apr
FRI
26 Apr
THU
25 Apr
WED
24 Apr
TUE
23 Apr
MON
20 Apr
FRI
19 Apr
THU
18 Apr
WED
17 Apr
TUE
16 Apr
MON
13 Apr
FRI
12 Apr
THU
11 Apr
WED
10 Apr
TUE
09 Apr
MON
06 Apr
FRI
05 Apr
THU
04 Apr
WED
03 Apr
TUE
02 Apr
MON
30 Mar
FRI
29 Mar
THU
28 Mar
WED
27 Mar
TUE
26 Mar
MON
23 Mar
FRI
22 Mar
THU
21 Mar
WED
20 Mar
TUE
19 Mar
MON
16 Mar
FRI
15 Mar
THU
14 Mar
WED
13 Mar
TUE
12 Mar
MON
09 Mar
FRI
08 Mar
THU
05 Mar
MON
02 Mar
FRI
28 Feb
WED
27 Feb
TUE
23 Feb
FRI
22 Feb
THU
21 Feb
WED
20 Feb
TUE
19 Feb
MON
16 Feb
FRI
15 Feb
THU
14 Feb
WED
13 Feb
TUE
12 Feb
MON
09 Feb
FRI
08 Feb
THU
07 Feb
WED
06 Feb
TUE
05 Feb
MON
02 Feb
FRI
01 Feb
THU
31 Jan
WED
30 Jan
TUE
29 Jan
MON
26 Jan
FRI
25 Jan
THU
24 Jan
WED
23 Jan
TUE
22 Jan
MON
19 Jan
FRI
18 Jan
THU
17 Jan
WED
16 Jan
TUE
15 Jan
MON
12 Jan
FRI
11 Jan
THU
10 Jan
WED
09 Jan
TUE
08 Jan
MON
05 Jan
FRI
04 Jan
THU
03 Jan
WED
02 Jan
TUE
01 Jan
MON
28 Dec
THU
27 Dec
WED
26 Dec
TUE
25 Dec
MON
22 Dec
FRI
21 Dec
THU
20 Dec
WED
19 Dec
TUE
18 Dec
MON
15 Dec
FRI
13 Dec
WED
12 Dec
TUE
11 Dec
MON
08 Dec
FRI
07 Dec
THU
06 Dec
WED
05 Dec
TUE
04 Dec
MON
01 Dec
FRI
30 Nov
THU
29 Nov
WED
28 Nov
TUE
27 Nov
MON
24 Nov
FRI
23 Nov
THU
22 Nov
WED
21 Nov
TUE
20 Nov
MON
17 Nov
FRI
16 Nov
THU
15 Nov
WED
14 Nov
TUE
13 Nov
MON
10 Nov
FRI
09 Nov
THU
08 Nov
WED
07 Nov
TUE
03 Nov
FRI
02 Nov
THU
01 Nov
WED
31 Oct
TUE
30 Oct
MON
27 Oct
FRI
26 Oct
THU
25 Oct
WED
24 Oct
TUE
23 Oct
MON
20 Oct
FRI
19 Oct
THU
17 Oct
TUE
16 Oct
MON
13 Oct
FRI
12 Oct
THU
11 Oct
WED
10 Oct
TUE
09 Oct
MON
06 Oct
FRI
05 Oct
THU
04 Oct
WED
03 Oct
TUE
02 Oct
MON
29 Sep
FRI
28 Sep
THU
27 Sep
WED
26 Sep
TUE
25 Sep
MON
22 Sep
FRI
21 Sep
THU
20 Sep
WED
19 Sep
TUE
18 Sep
MON
15 Sep
FRI
14 Sep
THU
13 Sep
WED
12 Sep
TUE
11 Sep
MON
08 Sep
FRI
07 Sep
THU
06 Sep
WED
05 Sep
TUE
04 Sep
MON
01 Sep
FRI
31 Aug
THU
30 Aug
WED
29 Aug
TUE
28 Aug
MON
25 Aug
FRI
24 Aug
THU
23 Aug
WED
22 Aug
TUE
21 Aug
MON
18 Aug
FRI
17 Aug
THU
16 Aug
WED
15 Aug
TUE
14 Aug
MON